Współpraca redakcyjna

Kwartalnik „Czas Wielkopolski” to tytuł, na łamach którego znaleźć można wiele informacji dotyczących życia poszczególnych regionów Wielkopolski. Każdego dnia dzieje się wiele istotnych spraw, a sama informacja w dobie internetu dość szybko zanika z serwisów informacyjnych. Naszym celem jest informowanie i promowanie cennych inicjatyw i wydarzeń, dlatego zachęcamy do współpracy redakcyjnej – zarówno osoby prywatne, jak i instytucje: 

e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl 
tel.: 61 854 11 43.